Disclaimer

Copyrights

Op al het beeldmateriaal, de foto’s en de teksten op deze website (axxy.net) berust copyrights, tenzij anders vermeld. Al het materiaal zowel in beeld als tekst komt van de maker (auteur) van deze website zelf en behoort tot diens intellectueel eigendom.

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Frank van der Velde (eigenaar van axxy.net) is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Frank van der Velde (eigenaar van axxy.net).

© 2020 Frank van der Velde | XiniX | Axxy!net(werk) | axxy.net