Het xYx-model

– CONCEPT –

Mannelijk xYx-model in 10sec!

Het Mannelijk xYx-model in 10 sec!

Met het xYx-model als mannelijk chromosoomvariant introduceer ik een alternatief voor wat thans bekend staat, geduid wordt als 47,XXY, Klinefeltersyndroom en ook wel een intersekse conditie wordt genoemd. Ik ben van mening dat dit op allerlei misverstanden berust, doordat men verkeerde verbanden heeft gelegd. Het draagt niet bij aan de beeldvorming en leidt weer af van allerlei andere handicaps waar op één of andere manier nooit aandacht aan besteedt wordt.

In dit artikel leg ik in stappen uit waar dat (verkeerde) vrouwbeeld vandaan komt en hoe dat met het xYx-model getakeld kan worden. Wat het inhoud en hoe dit kan bijdragen aan betere beeldvorming en betere zorg voor mannen met deze conditie.

Huidige beeldvorming

Aan 47,XXY (Klinefeltersyndroom) kleeft een vrouwbeeld. Het gebeurt regelmatig dat mannen zich als half vrouw half man identificeren en/of in de symptomen vrouwelijke trekken herkennen. Dat beeld wordt mede gevormd door hoe men in De Wetenschap de conditie omschrijft, zoals ‘meer vrouwelijker dit, meer vrouwelijker dat’. Alleen al door de aanwezigheid van een extra X-chromosoom wordt de conditie bij voorbaat al een intersekse conditie genoemd. Men heeft kenmerken van het andere geslacht en het X-chromosoom heet het ‘Vrouwelijke Geslachtschromosoom’ te zijn. Klopt deze redenatie, elke man heeft toch een X-chromosoom en er bestaan simpelweg geen mensen met alleen het zogenaamde ‘Mannelijke Y-chromosoom’.

Verbanden leggen

Leest u even met mij mee, wat staat hieronder, leest u iets geks?

Er staat op zich niks vreemds, toch ontstaat er als het ware kortsluiting in het hoofd. Het onderbewuste verwacht het woord ‘GROEN’ in de kleur groen geschreven en het woord ‘GEEL’ in de kleur geel. Het leggen van verbanden is heel normaal, het stelt ons in staat te begrijpen en te leren.

Leest u even verder met mij mee, ziet u hieronder het verband?

Als XY = MAN en XX = VROUW wat leest u dan bij XXY?

Waarom schrijft men XXY? Dat is in De Wetenschap internationaal zo afgesproken, de letters van de chromosomen zet men op alfabetische volgorde, nix meer en nix minder! Verder heeft het geen enkele betekenis. De vrees is wellicht gegrond dat heel veel mensen, ook Wetenschappers hierdoor een totaal verkeerd verband leggen wat mogelijk tot tunnelvisie leidt. Het risico bestaat dat men vanwege de schrijfwijze ‘XXY’ onbewust eerst ‘XX’ leest (het vouwbeeld) en de Y eraan toegevoegd is.

Man & Vrouw <> Y- & X-Chromosoom

Twee (verschillende) geslachten en twee (verschillende) geslachtschromosomen. Heel nadrukkelijk er bestaan GEEN geslachtsgebonden chromosomen. NEE het Y-chromosoom is GEEN Mannelijk-chromosoom en het X-chromosoom is GEEN Vrouwelijk geslachtschromosoom. Dat is een misverstand. Ieder mens heeft op z’n minst 1 X-chromosoom, want daar staat alle informatie op die nodig is om levensvatbaar te zijn. Het Y-chromosoom stelt niet zo veel voor en functioneert als een soort schakelaar die genen op het X-chromosoom schakelt zodat een mens met mannelijke geslacht ontwikkeld. In dat opzicht bepaald het Y-chromosoom het geslacht. Bij aanwezigheid is het een jongen/man bij afwezigheid een meisje/vrouw.

Co morbiditeit

Co morbiditeit is het verschijnsel waarbij iemand meerdere aandoeningen heeft. Ook dat komt bij 47,XXY / Klinefeltersyndroom uiteraard voor. Dat wat bij mensen met Karyotype 46,XY voor kan komen kan ook bij 47,XXY of 47,XYY of 48,XXXY of 48,XXYY of 48, XYYY, allemaal mannelijke chromosoomvarianten die normaal gesproken een individu van het mannelijk geslacht opleveren. Maar er zijn uitzonderingen. Bijvoorbeeld wanneer sprake is van het Androgeen Ongevoeligheidssyndroom. Het maakt dan niet uit welke mannelijke chromosoomvariant men heeft, het individu wordt geboren als een meisje. De meeste meisjes met Androgeen Ongevoeligheidssyndroom hebben Karyotype 46,XY! Het komt ook voor dat en meisje Karyotype 47,XXY heeft of één van de andere varianten. Het maakt in dit geval niet uit, ze hadden net zo goed allemaal 46,XY kunnen zijn, de vrouwelijke vorm (fenotype) wordt door het Androgeen Ongevoeligheidssyndroom veroorzaakt ongeacht het Karyotype (genotype). Dat moet men niet met elkaar verwarren. Dus als er sprake is van Co morbiditeit kan men beste omschrijven als: 47,XXY (genotype man) en Androgeen Ongevoeligheidssyndroom (fenotype vrouw bij genotype man). Zo zijn er nog wat uitzonderingen.

Klinefeltersyndroom: 47,XXY; 47,XXY/46,XY; 47,XXY/46,XX; …..

47,XXY wordt Klinefeltersyndroom (KS) genoemd, maar Klinefeltersyndroom is niet per definitie 47,XXY. KS is een ziektebeeld die toegeschreven wordt aan alle mogelijke chromosoomvarianten waarbij sprake is van één of meerdere extra X-chromosomen. En dat zijn er nogal wat! In een oud artikel heb ik wel eens gelezen dat er circa 200 verschillende varianten van Klinefeltersyndroom zijn omschreven. ‘Omschreven’ moet je lezen als dat het op zijn minst bij 1 persoon is vastgesteld. De meesten zijn dan ook uiterst zeldzaam.

47,XXY is verreweg de meest voorkomende variant, ongeveer 80%. Het is zo wie zo de meest voorkomende chromosoomafwijking en het is als enige niet zeldzaam! Samen met de mildere mozaïek variant 47,XXY/46,XY vormen ze circa 90% van alle mogelijke varianten. Die andere 198 varianten samen zijn goed voor 10% van alle mensen met Klinefeltersyndroom.

Bij mozaïek heeft een deel van de cellen 47,XXY en een ander deel van de lichaamscellen (in bovenstaande geval) 46,XY. Maar wat ook voorkomt is deze variant: 47,XXY/46,XX, de verhouding tussen de twee voorkomende Karyotype in één persoon heeft invloed op de geslachtelijke identiteit (fenotype) en dat wil niet altijd even duidelijk zijn. In dit geval is met recht sprake van een intersekse conditie en in dit geval heet het ook Klinefeltersyndroom…. snapt u dat dit tot verwarring kan leiden?! 47,XXY is de enige variant die niet zeldzaam is. De anderen zijn dat wel. Als je ook nog bedenkt dat er mozaïek varianten (individuen) bestaan met meer dan twee verschillende Karyotype, drie, vier, vijf, enz. Het kan allemaal en het heet allemaal…. Klinefeltersyndroom te zijn.

Dus wanneer een beeld wordt geschetst van iemand met Klinefeltersyndroom 47,XXY/46,XX dan is het om het even wie dat detail onthoud. Het gaat in dat geval dus niet om 47,XXY…. Maar tja mensen hebben nu eenmaal de intentie hele opvallende zaken te onthouden en dat draagt niet bij aan de beeldvorming van 47,XXY.

Wordt vervolgd…..

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *